Volg ons op facebook

Beleidsplan 2023

Hieronder vindt u het beleidsplan van het NOCK van 2023.

Werven van vrijwilligers

Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft dus een wens om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en hernieuwde activiteiten zoals bijvoorbeeld de jeugdclub weer leven in te blazen.

Opstellen activiteitenplan

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld. Wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. Eind januari 2023 hebben wij de activiteitenkalender voor 2023 klaar! De uitvoering geschiedt onder andere in samenwerking met verschillende organisaties en mede onder de vlag van de milieu-educatie-agenda van de Gemeente Teylingen.

Kwalitatieve verbetering van het NOCK

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten zijn wij in 2021 wat meer de diepte ingegaan; zo zijn er drie werkgroepen gemaakt, die ieder een plan hebben gemaakt. (Activiteiten – Duurzaamheid - en Zichtbaarheid/informatievoorziening.) In 2023 zullen onderdelen van deze plannen met behulp van de door de gemeente Teylingen verstrekte subsidie gestalte krijgen.

Duurzaamheid / biodiversiteit

De gelijknamige werkgroep zal ook in 2023 verder gaan met onderzoek naar de verbetering van de duurzaamheid en de verbetering van de biodiversiteit op Koudenhoorn.

Fondsenwerving

Ook in 2023 zal het NOCK overwegen om fondsen te genereren ten behoeve van investeringen en activiteiten in het NOCK. Het NOCK is met een aantal projecten bezig (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; zichtbaarheid/informatievoorziening; huiszwaluwtil (INMIDDELS GEREALISEERD!), oeverzwaluwenwand; enz.)

Samenwerking met gemeente Teylingen

De Gemeente Teylingen en het NOCK  zullen in 2023 verder uitvoering geven aan de contractueel vastgelegde constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de samenwerking met “De Groene Uitdaging”.

Aanbod onderwijs

Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, zijn in 2022 de banden met het basisonderwijs weer gesprekken met de basisschool in Warmond geweest. In 2023 zullen verschillende activiteiten in het NOCK voor het basisonderwijs georganiseerd worden.

Natuurroute

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Arcadis, een voorstel ontwikkeld. De werkgroep “duurzaamheid” zal in 2023 een concreet plan presenteren.

Wandelkaart Teylingen

Met de vereniging ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. Sinds maart 2023 ligt er in het NOCK een zg. vloerpuzzel (150 x 150 cm) met als afbeelding een kaart van ons interessegebied. Hiermee kunnen wandelaars “op het goede spoor” gezet worden.

Huisvesting NOCK

Hoewel het NOCK vanaf de start in 2014 tot ruime tevredenheid huisvesting heeft genoten in het Paviljoen, later Coazy; leeft er daarnaast ook al geruime tijd de wens om een “meer eigen stek” te hebben. Al enkele jaren geleden heeft het NOCK aan de gemeente kenbaar gemaakt graag te willen verhuizen naar “het gebouwtje aan de overkant”. Nu de wethouder eind 2021 te kennen heeft gegeven dat deze ruimte “nog niet vergeven” is, zal het NOCK in de eerste maanden van 2023 wederom met de gemeente Teylingen overleggen om dit plan verder vorm te geven.

sep. 17
Aankomende activiteit

Excursie met de Hylke Tromp naar Kaageiland / Laarzenpad wandeling GAAT HELAAS NIET DOOR!

Deze excursie is nieuw voor het NOCK; we zijn dus benieuwd hoe dit zal gaan! Wij hebben de route een keer voorgelopen en vonden het beslist de moeite waard. (Meer informatie omtrent Kaag eiland en het laarzenpad kun je vinden op www.kaagenbraassempromotie.nl) Uiteraard is het doorgaan van deze tocht afhankelijk van weer en wind, want de vaart heen en terug neemt minstens 2,5 uur in beslag, met daarbij nog een wandeling van ongeveer 1,5 uur… Vertrek vanaf de vaste ligplaats van de Hylke Tromp aan de Groote Sloot om 13. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website