Volg ons op facebook

Beleidsplan 2024

Hieronder vindt u het beleidsplan van het NOCK van 2024.

Werven van vrijwilligers

Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft dus een wens om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en hernieuwde activiteiten zoals bijvoorbeeld de jeugdclub weer leven in te blazen.

Opstellen activiteitenplan

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld. Wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. Eind januari 2024 hebben wij de activiteitenkalender voor 204 klaar! De uitvoering geschiedt onder andere in samenwerking met verschillende organisaties en mede onder de vlag van de milieu-educatie-agenda van de Gemeente Teylingen.

Kwalitatieve verbetering van het NOCK

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten zijn wij sinds enkele jaren wat meer de diepte ingegaan; zo zijn er drie werkgroepen gemaakt, die ieder een plan hebben gemaakt. (Activiteiten – Duurzaamheid - en Zichtbaarheid/informatievoorziening.) In 2024 zullen onderdelen van deze plannen met behulp van de door de gemeente Teylingen verstrekte subsidie gestalte krijgen.

Duurzaamheid / biodiversiteit

De gelijknamige werkgroep zal ook in 2024 verder gaan met onderzoek naar de verbetering van de duurzaamheid en de verbetering van de biodiversiteit op Koudenhoorn.

Fondsenwerving

Ook in 2024 zal het NOCK overwegen om fondsen te genereren ten behoeve van investeringen en activiteiten in het NOCK. Het NOCK is met een aantal projecten bezig (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; zichtbaarheid/informatievoorziening; huiszwaluwtil (INMIDDELS GEREALISEERD!), oeverzwaluwenwand; enz.)

Samenwerking met gemeente Teylingen

De Gemeente Teylingen en het NOCK zullen in 2024 verder uitvoering geven aan de contractueel vastgelegde constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de samenwerking met “De Groene Uitdaging”.

Aanbod onderwijs

Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, zijn in 2023 weer gesprekken met de basisschool in Warmond geweest. In 2024 zullen verschillende activiteiten in het NOCK voor het basisonderwijs georganiseerd worden.

Natuurroute

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Arcadis, een voorstel ontwikkeld. De werkgroep “duurzaamheid” zal in 2024 trachten een concreet plan te presenteren.

Wandelkaart Teylingen

Met de vereniging ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. In het NOCK ligt al geruime tijd een zg. vloerpuzzel (150 x 150 cm) met als afbeelding een kaart van ons interessegebied. Hiermee kunnen wandelaars “op het goede spoor” gezet worden.

Huisvesting NOCK

Hoewel het NOCK vanaf de start in 2014 tot ruime tevredenheid huisvesting heeft genoten in het Paviljoen, later Coazy; leeft er daarnaast ook al geruime tijd de wens om een “meer eigen stek” te hebben. Al enkele jaren geleden heeft het NOCK aan de gemeente kenbaar gemaakt graag te willen verhuizen naar “het gebouwtje aan de overkant”. Nu de wethouder al eind 2021 te kennen heeft gegeven dat deze ruimte “nog niet vergeven” is, zal het NOCK ook in 2024 verder gaande pogingenin ondernemen om met de gemeente Teylingen te overleggen en dit plan verder vorm te geven.

jul. 28
Aankomende activiteit

Puzzeltocht op Koudenhoorn

Zondagmiddag 28 juli: **Speurtocht voor kids en familie. ** Vanuit het NOCK hebben we een leuke puzzeltocht uitgezet over het eiland Koudenhoorn. Vanaf 13.30 uur ben je welkom. (kinderen van 6-12 jaar, vergezeld door minstens een volwassene) De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden is niet nodig… kom gewoon langs! Deelname is gratis. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website