Volg ons op facebook

Beleidsplan 2021

Hieronder vindt u het beleidsplan van het NOCK van 2021.

Werven van vrijwilligers

Na een periode van nijpend gebrek aan vrijwilligers, hebben wij momenteel 10 vrijwilligers.  Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers blijft dus een wens  om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en hernieuwde activiteiten zoals bijvoorbeeld de jeugdclub weer leven in te blazen. 

Opstellen activiteitenplan

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld. Wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. Eind januari 2021 hebben wij de activiteitenkalender voor 2021 klaar! De uitvoering geschiedt onder andere in samenwerking met verschillende organisaties en mede onder de vlag van de milieu-educatie-agenda van de Gemeente Teylingen.

Kwalitatieve verbetering van het NOCK

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten willen we wat meer de diepte in; bijvoorbeeld het verbeteren van de informatievoorziening. Ook willen wij in 2021 werken aan de verbetering van de biodiversiteit op Koudenhoorn. Tot slot hebben wij gemerkt dat de herkenbaarheid van het NOCK te wensen overlaat; in 2021 wordt er een totaalplan “zichtbaarheid gemaakt door een werkgroepje.

Fondsenwerving

Voorlichting en PR zullen het genereren van fondsen voor investeringen en activiteiten in het NOCK ondersteunen. Het NOCK is met een aantal projecten bezig (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; enz.)

Samenwerking met gemeente Teylingen

De Gemeente Teylingen en het NOCK  zullen in 2021 uitvoering geven aan de contractueel vastgelegde constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. 

Aanbod onderwijs

Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het basis- en voortgezet onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, dienen de contacten met het basis- en voortgezet onderwijs hernieuwd aandacht krijgen.

Natuurroute

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij en Arcadis, een voorstel ontwikkeld.

Wandelkaart Teylingen

Met de vereniging ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. Het maakt deel uit van het projectplan voor het buitengebied.

nov 7
Aankomende evenement

Fotograferen op Koudenhoorn

FOTOGRAFEER WANDELING OP kOUDENHOORN. Op zondag 7 november as. organiseert het NOCK een wandeling op Koudenhoorn voor enthousiaste amateurfotografen. De vergevorderde amateurfotograaf wordt vriendelijk verzocht om niet in te schrijven, want de middag is bedoeld voor de echte amateur die graag zi... Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - Web development Usecue BV