Volg ons op facebook

Beleidsplan 2020

Hieronder vindt u het beleidsplan van het NOCK van 2020.

Werven van vrijwilligers

Door allerlei persoonlijke omstandigheden kampt het NOCK met een nijpend gebrek aan vrijwilligers. Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers is dus hard nodig om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld de jeugdclub te starte

Opstellen activiteitenplan

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld. Wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. In 2020 zullen we dit onder andere samen met de Gemeente Teylingen doen.

Kwalitatieve verbetering van het NOCK

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten willen we wat meer de diepte in; bijvoorbeeld het verbeteren van de informatievoorziening,

Fondsenwerving

Voorlichting en PR zullen het genereren van fondsen voor investeringen en activiteiten in het NOCK ondersteunen. Het NOCK is met een aantal projecten bezig (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; enz.

Samenwerking met gemeente Teylingen

De Gemeente Teylingen en het NOCK werken in 2020 toe naar een constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. Het streven is, dat er bij aanvang seizoen 2020 (april) een werkbaar plan ligt.

Aanbod onderwijs

Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het basis- en voortgezet onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, dienen de contacten met het basis- en voortgezet onderwijs hernieuwd aandacht krijgen.

Natuurroute

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, een voorstel ontwikkeld.

Wandelkaart Teylingen

Met de vereniging ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. Het maakt deel uit van het projectplan voor het buitengebied.

Tot en met 8 november helaas geen activiteiten in het NOCK ...
Meest recente nieuws

Tot en met 8 november helaas geen activiteiten in het NOCK ...

Bijgaande foto doet ons verlangen naar betere tijden! Vanwege de corona maatregelen zien wij ons genoodzaakt om de komende vier weken alle activit... Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - Web development Usecue BV