Volg ons op facebook

Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Dit bericht is geplaatst op 21 maart 2022.
Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseerde: Een vaarexcursie naar de Klaas Hennepoelpolder, met bezoek aan Alexander de Vos van scheepswerk Klaas Hennepoel. Veel dank aan onze geweldige gidsen Lex Burgel en Marten Niemantsverdriet.

Vogellijst Polders Poelgeest 20 maart 2022

 • Fuut
 • Zilvermeeuw
 • Groene specht
 • Grauwe gans
 • Houtduif
 • Soepeend
 • Grote Canadese gans
 • Aalscholver
 • Halsbandparkiet
 • Boerengans
 • Brandgans
 • Blauwe reiger
 • Roodborst
 • Nijlgans
 • Grote zilverreiger
 • Merel
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Buizerd
 • Krakeend
 • Winterkoning
 • Slobeend
 • Tjiftjaf
 • Pijlstaart
 • Waterhoen
 • Koolmees
 • Meerkoet
 • Spreeuw
 • Wintertaling
 • Scholekster
 • Ekster
 • Kievit
 • Kauw
 • Grutto
 • Zwarte kraai
 • Kuifeend
 • Watersnip
 • Gaai
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kokmeeuw
 • Kl. mantelmeeuw
sep. 17
Aankomende activiteit

Excursie met de Hylke Tromp naar Kaageiland / Laarzenpad wandeling GAAT HELAAS NIET DOOR!

Deze excursie is nieuw voor het NOCK; we zijn dus benieuwd hoe dit zal gaan! Wij hebben de route een keer voorgelopen en vonden het beslist de moeite waard. (Meer informatie omtrent Kaag eiland en het laarzenpad kun je vinden op www.kaagenbraassempromotie.nl) Uiteraard is het doorgaan van deze tocht afhankelijk van weer en wind, want de vaart heen en terug neemt minstens 2,5 uur in beslag, met daarbij nog een wandeling van ongeveer 1,5 uur… Vertrek vanaf de vaste ligplaats van de Hylke Tromp aan de Groote Sloot om 13. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website