Volg ons op facebook

Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Dit bericht is geplaatst op 21 maart 2022.
Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseerde: Een vaarexcursie naar de Klaas Hennepoelpolder, met bezoek aan Alexander de Vos van scheepswerk Klaas Hennepoel. Veel dank aan onze geweldige gidsen Lex Burgel en Marten Niemantsverdriet.

Vogellijst Polders Poelgeest 20 maart 2022

 • Fuut
 • Zilvermeeuw
 • Groene specht
 • Grauwe gans
 • Houtduif
 • Soepeend
 • Grote Canadese gans
 • Aalscholver
 • Halsbandparkiet
 • Boerengans
 • Brandgans
 • Blauwe reiger
 • Roodborst
 • Nijlgans
 • Grote zilverreiger
 • Merel
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Buizerd
 • Krakeend
 • Winterkoning
 • Slobeend
 • Tjiftjaf
 • Pijlstaart
 • Waterhoen
 • Koolmees
 • Meerkoet
 • Spreeuw
 • Wintertaling
 • Scholekster
 • Ekster
 • Kievit
 • Kauw
 • Grutto
 • Zwarte kraai
 • Kuifeend
 • Watersnip
 • Gaai
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kokmeeuw
 • Kl. mantelmeeuw
nov. 27
Aankomende activiteit

Fotografeerwandeling op Koudenhoorn!

Begrijpelijkerwijs zijn wij, vrijwilligers van het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn trots op ons mooie eiland! Regelmatig worden wij door toevallige bezoekers – die ook vaak een fotocamera bij zich hebben – gevraagd naar de mooiste plekjes op t eiland. Het valt ons op dat veel mensen met (semi)professionele apparatuur, maar ook mensen met eenvoudige camera’s graag het eiland bezoeken. Vorig jaar hebben wij voor deze laatste groep een fotografeerwandeling op Koudenhoorn georganiseerd. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website