Volg ons op facebook

Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Dit bericht is geplaatst op 21 maart 2022.
Vaarexcursie naar de polders Poelgeest

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn organiseerde: Een vaarexcursie naar de Klaas Hennepoelpolder, met bezoek aan Alexander de Vos van scheepswerk Klaas Hennepoel. Veel dank aan onze geweldige gidsen Lex Burgel en Marten Niemantsverdriet.

Vogellijst Polders Poelgeest 20 maart 2022

 • Fuut
 • Zilvermeeuw
 • Groene specht
 • Grauwe gans
 • Houtduif
 • Soepeend
 • Grote Canadese gans
 • Aalscholver
 • Halsbandparkiet
 • Boerengans
 • Brandgans
 • Blauwe reiger
 • Roodborst
 • Nijlgans
 • Grote zilverreiger
 • Merel
 • Bergeend
 • Wilde eend
 • Buizerd
 • Krakeend
 • Winterkoning
 • Slobeend
 • Tjiftjaf
 • Pijlstaart
 • Waterhoen
 • Koolmees
 • Meerkoet
 • Spreeuw
 • Wintertaling
 • Scholekster
 • Ekster
 • Kievit
 • Kauw
 • Grutto
 • Zwarte kraai
 • Kuifeend
 • Watersnip
 • Gaai
 • Kluut
 • Kleine plevier
 • Kokmeeuw
 • Kl. mantelmeeuw
mrt. 12
Aankomende activiteit

"WINTERWANDELING OP KOUDENHOORN" gaat helaas niet door.

Deze wandeling is nog in voorbereiding. Helaas heeft de gids/deskundige laten weten niet beschikbaar te zijn op deze datum. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website