Volg ons op facebook

De Noordse woelmuis als mascotte van het NOCK

Dit bericht is geplaatst op 22 maart 2020.
De Noordse woelmuis als mascotte van het NOCK

De grond omwoelend is hij een echt onderkruipsel. Daarbij past hij in de palm van je hand en krijg je hem nauwelijks te zien. Immers, hij verstopt zich bij voorkeur in het natte riet en vertoont zich eigenlijk alleen op die uren, dat de meeste mensen slapen. Kortom, op het eerste gezicht niet de gedroomde kandidaat om op te treden als mascotte en in die hoedanigheid op ons logo te verschijnen.Waarom heeft hij dan toch dat plekje verworven?

Zoals menig stuk openbaar groen, kent ook Koudenhoorn een geschiedenis van telkens weer mensen, die begerig hun oog laten vallen op haar ongeschonden grondgebied. Zo moest er in de jaren zeventig zelfs een koninklijk besluit aan te pas komen om te verhinderen dat Koudenhoorn een verlengstuk van de Leidse Merenwijk zou worden, met hoge flats en snelwegen op haar grondgebied. Het kunstdepot van de gemeente Teylingen herbergt nog een schilderij waarop de plannen van toen vorm hebben gekregen. Schrikbeeld en inspiratiebron voor menig Warmonder. Maar ook in latere jaren duiken er telkens weer plannen op om Koudenhoorn te bebouwen en om te vormen tot sportpark, parkeerterrein of evenementenlocatie.

Telkens weer kwamen grote groepen in het geweer en werden de ruggen weer gerecht. Menig verhitte raadsvergadering volgde en soms was zelfs de Raad van State nodig om aantasting van het gebied af te wenden.

Maar in deze woelige tijden was er altijd weer die ene factor waar je op kon rekenen. Nooit is er tevergeefs een beroep gedaan op die kleine muis. Zijn aanwezigheid op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten zorgde er telkens voor dat al die snode plannen van tafel moesten. Zoals wethouder van Velzen ooit verwoordde: “De Noordse Woelmuis is de beschermengel van Koudenhoorn”.

De status van mascotte heeft hij dan ook dik verdiend!

apr. 28
Aankomende activiteit

Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website