Volg ons op facebook

Geschiedenis

Ontdek de geschiedenis van Koudenhoorn en omgeving.

Strandwallen

De oude strandwallen zijn duizenden jaren geleden door de zee opgeworpen zandbanken, die verder zijn opgestoven zodat ze hoger in het landschap kwamen te liggen en een goede (droge) plek werden voor bewoning. Alle dorpen in de Bollenstreek liggen dan ook op één lijn op deze oude strandwal. Het gebied was in de Middeleeuwen nog geheel bebost. Later werd het bos, behalve op de landgoederen bijna helemaal gekapt voor brandhout en om ruimte te maken voor landbouw. Veel zand van de strandwallen werd afgegraven en als bouwgrond voor de grote steden (bijvoorbeeld Amsterdam) verkocht. De grond op de strandwallen werd vervolgens voor de landbouw (bollenteelt) gebruikt.

Geestgrond (landbouwgebied/bollenvelden)

Geestgrond bestaat uit duinzand vermengd met klei en/of veen dat van elders is aangevoerd. Het is een cultuurgrond die erg geschikt is voor de bloembollenteelt. In de bovenlaag werd van elders aangevoerde mest gemengd. Het is de bodemsoort die in de omgeving van Warmond het meest voorkomt.

Veenweiden

De natte valleien naast de strandwallen groeiden vol met planten en veenmossen. Afgestorven vormden die uiteindelijk de organische veenbodem. Het levende veen lag als een bult in het landschap. In de Middeleeuwen werd het ontgonnen voor akkerbouw en turfwinning. Hierdoor is de bodem ingeklonken en de nattere landen die overbleven bleken alleen nog geschikt voor de weidebouw. Nog steeds zakt dit land met 1 cm per jaar. Vroeger probeerde men dit steeds natter wordende land droog te houden met molens, tegenwoordig gebeurt dat met electrische gemalen hoewel de windmolens nog steeds ingeschakeld worden bij grote wateroverlast.

Meer informatie

Kom gerust bij ons langs om ons te vragen naar informatie over Koudenhoorn. In de bibliotheek bollenstreek hebben ze ook boeken over Teylingen en het boek “van zand tot bloemkool” is een aanrader over de geschiedenis van Koudenhoorn.

sep. 17
Aankomende activiteit

Excursie met de Hylke Tromp naar Kaageiland / Laarzenpad wandeling GAAT HELAAS NIET DOOR!

Deze excursie is nieuw voor het NOCK; we zijn dus benieuwd hoe dit zal gaan! Wij hebben de route een keer voorgelopen en vonden het beslist de moeite waard. (Meer informatie omtrent Kaag eiland en het laarzenpad kun je vinden op www.kaagenbraassempromotie.nl) Uiteraard is het doorgaan van deze tocht afhankelijk van weer en wind, want de vaart heen en terug neemt minstens 2,5 uur in beslag, met daarbij nog een wandeling van ongeveer 1,5 uur… Vertrek vanaf de vaste ligplaats van de Hylke Tromp aan de Groote Sloot om 13. Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - A Mister Hugo website