Volg ons op facebook

Geschiedenis

Ontdek de geschiedenis van Koudenhoorn en omgeving.

Strandwallen

De oude strandwallen zijn duizenden jaren geleden door de zee opgeworpen zandbanken, die verder zijn opgestoven zodat ze hoger in het landschap kwamen te liggen en een goede (droge) plek werden voor bewoning. Alle dorpen in de Bollenstreek liggen dan ook op één lijn op deze oude strandwal. Het gebied was in de Middeleeuwen nog geheel bebost. Later werd het bos, behalve op de landgoederen bijna helemaal gekapt voor brandhout en om ruimte te maken voor landbouw. Veel zand van de strandwallen werd afgegraven en als bouwgrond voor de grote steden (bijvoorbeeld Amsterdam) verkocht. De grond op de strandwallen werd vervolgens voor de landbouw (bollenteelt) gebruikt.

Geestgrond (landbouwgebied/bollenvelden)

Geestgrond bestaat uit duinzand vermengd met klei en/of veen dat van elders is aangevoerd. Het is een cultuurgrond die erg geschikt is voor de bloembollenteelt. In de bovenlaag werd van elders aangevoerde mest gemengd. Het is de bodemsoort die in de omgeving van Warmond het meest voorkomt.

Veenweiden

De natte valleien naast de strandwallen groeiden vol met planten en veenmossen. Afgestorven vormden die uiteindelijk de organische veenbodem. Het levende veen lag als een bult in het landschap. In de Middeleeuwen werd het ontgonnen voor akkerbouw en turfwinning. Hierdoor is de bodem ingeklonken en de nattere landen die overbleven bleken alleen nog geschikt voor de weidebouw. Nog steeds zakt dit land met 1 cm per jaar. Vroeger probeerde men dit steeds natter wordende land droog te houden met molens, tegenwoordig gebeurt dat met electrische gemalen hoewel de windmolens nog steeds ingeschakeld worden bij grote wateroverlast.

Meer informatie

Kom gerust bij ons langs om ons te vragen naar informatie over Koudenhoorn. In de bibliotheek bollenstreek hebben ze ook boeken over Teylingen en het boek “van zand tot bloemkool” is een aanrader over de geschiedenis van Koudenhoorn.

jun 12
Aankomende evenement

Slootje vissen !

    Zondagmiddag 12 juni as.: Elk jaar weer een groot succes: Slootje vissen! **​​​​​​** Dat Koudenhoorn een prachtig eiland is, weten we allemaal. Maar dat het eiland nog vele verborgen schatten heeft, gaan we op zondag 12 juni ontdekken! Op en onder het water van de vele slootjes op Kouden... Lees verder

© Copyright Koudenhoorn Warmond - Web development Usecue BV