Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn

De Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn organiseert natuureducatie in het Natuur Ontdekking Centrum op het eiland Koudenhoorn vanuit de overtuiging dat het besef van de schoonheid en  het belang voor de leefbaarheid ervan bijdraagt  aan de bescherming en instandhouding van dit unieke gebied.

Waar kunt u ons vinden?

Wat zijn onze doelstellingen?

    • Behoud van natuurwaarden en biodiversiteit op Koudenhoorn en directe omgeving
    • Bewoners van Teylingen en omgeving bekend maken met de bijzonderheid van de landschappen in hun omgeving en de samenhang ertussen.

Wie zijn wij?

Voorzitter: Hans Goudsmit

Penningmeester: Henk Oosterhout

Secretaris: Tom van Oort

Lid:  Remco van der Horst

Beloningsbeleid: pro deo

info@koudenhoornontdekken.nl


Opgericht: 12-02-2015

Bank: NL50INGB0006811236

KvK nummer: 62684256

RSIN of fiscaal nummer: 854916660
ANBI “in aanvraag”

Gevestigd te gemeente Teylingen

Beleidsplan

1. Vrijwilligers werven

Het centrum drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers is hard nodig om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en begeleiden en nieuwe activiteiten te starten.

2. Uitbreiding van de activiteiten

Naast de  vaste activiteiten zoals die tijdens de bijenweek, de excursie met de Heere Schouten en de weidevogelexcursie worden nieuwe activiteiten voorbereid.

3. Verbetering van het NOCK

De investeringen die in 2017 niet konden worden gerealiseerd zullen in 2018 worden gedaan. Ook wordt gestreefd naar verbetering van de faciliteiten in het lokaal waar  NOCK gehuisvest is.

4. Fondswerving

Voorlichting en PR zullen het genereren van fondsen voor investeringen en activiteiten in het NOCK ondersteunen. Het aantal donateurs en sponsoren moet groter worden. Met het combineren van bijdragen van verschillende sponsoren  (de campagnebijdrage van de provincie voor de wandelroutes met de inzet van bv een bioloog door de KNHM voor de wandelroutes en een bedrag voor het drukken van de folders kan een groot deel van de kosten door derden gedekt worden.

5. Samenwerking

          • De samenwerking met Gemeente en andere lokale organisaties wordt geïntensiveerd.
          • Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het basis- en voortgezet onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen in 2018 dienen de contacten met het basis- en voortgezet onderwijs hernieuwd aandacht krijgen.
          • Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, mogelijk in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij een plan ontwikkeld.
          • Met de ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn gewerkt, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. Het maakt deel uit van het projectplan voor het buitengebied.

Ons team vrijwilligers

Hans Goudsmit

Hans Goudsmit

Voorzitter van Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn

Hans is al 16 jaar docent Didactiek van de economische vakken op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn motto is dat je kinderen niet de goede antwoorden moet geven maar de juiste vragen moet stellen. Als voorzitter geeft hij het NOCK naar buiten gezicht en onderhoudt hij de externe contacten.

Aad Kralt

Aad Kralt

Fotograaf

Werkte 42 op Mariënhaven in Onderhoud en Beheer en woont al 43 jaar in het prachtige Warmond.
Is natuurliefhebber, wandelt graag en vaart graag op de Kagerplassen. Fotografeert als natuurfotograaf de omgeving van Warmond en de activiteiten op het NOCK.

Tom van Oort

Tom van Oort

Secretaris van de Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn

Tom heeft de dagelijkse leiding over het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn. Tom is gepensioneerd schoolleider en docent biologie/lichamelijke opvoeding. Sport,recreatie en "natuur" staan bij hem hoog in het vaandel.

Kitty van der Voort

Kitty van der Voort

Activiteiten begeleiden, vrijwilligers

Jong en oud enthousiast maken voor de prachtige natuur, het boerenlandschap, onze polders met koeien, schapen, weidevogels en molens.

Met haar inzet hoopt ze dat iedereen in Teylingen de waarde van het landschap beseft en dat we er met z’n allen zuinig op zijn. De prachtige vaarboerderijen in Warmond die uniek zijn, behouden voor de volgende generatie, we hebben er nog maar een paar...Ze liggen haar nauw aan het hart.

Elvira van Oort

Elvira van Oort

Administratie/donateurs

Koestert de natuur op Koudenhoorn en draag er graag aan bij dat ook de kinderen het belang ervan ervaren.

Edith Boekraad

Edith Boekraad

Communicatie, social media, vrijwilligers

Na jarenlang werken in ontwikkelingssamenwerking meer tijd om van de natuur te genieten. In 1994 in Warmond komen wonen vanwege het groene karakter en draagt er nu graag aan bij dat dat behouden blijft.