Wie zijn wij?
 

 

Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn

De Stichting Natuurvrienden Koudenhoorn organiseert natuureducatie in het Natuur Ontdekking Centrum op het eiland Koudenhoorn vanuit de overtuiging dat het besef van de schoonheid en  het belang voor de leefbaarheid ervan bijdraagt  aan de bescherming en instandhouding van dit unieke gebied.

Wat zijn onze doelstellingen?

 

 

    • Behoud van natuurwaarden en biodiversiteit op Koudenhoorn en directe omgeving.
    •  
    • Bewoners van Teylingen en omgeving bekend maken met de bijzonderheid van de landschappen in hun omgeving en de samenhang ertussen.

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij?

Voorzitter: Hans Goudsmit

Penningmeester: Henk Oosterhout

Secretaris: Tom van Oort

Lid:  Remco van der Horst

Beloningsbeleid: pro deo

info@koudenhoornontdekken.nl

 

Opgericht: 12-02-2015

Bank: NL50INGB0006811236

KvK nummer: 62684256

RSIN of fiscaal nummer: 854916660

ANBI “in aanvraag”

Gevestigd te gemeente Teylingen

 

BELEIDSPLAN 2020

 1. Werven van vrijwilligers.

Door allerlei persoonlijke omstandigheden kampt het NOCK  met een nijpend gebrek aan vrijwilligers. Het NOCK drijft op de inzet van vrijwilligers en uitbreiding van het aantal vrijwilligers is dus hard nodig om de geplande activiteiten te kunnen organiseren en nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld de jeugdclub te starte

 2. Opstellen activiteitenplan.

In voorgaande jaren heeft het NOCK een scala aan activiteiten ontwikkeld. Wij blijven zoeken naar nieuwe activiteiten in een aantal verschillende aandachtsvelden. In 2020 zullen we dit onder andere samen met de Gemeente Teylingen doen.

3.Kwalitatieve verbetering van het NOCK.

Qua inrichting en voorzieningen voldoet het NOCK aan de wensen. Op een aantal punten willen we wat meer de diepte in; bijvoorbeeld het verbeteren van de informatievoorziening,

3.Fondsenwerving.

Voorlichting en PR zullen het genereren van fondsen voor investeringen en activiteiten in het NOCK ondersteunen. Het NOCK is met een aantal projecten bezig (bijvoorbeeld: vlindertuin; natuurroute; verbeteren biodiversiteit Koudenhoorn; enz.

4. Samenwerking met gemeente Teylingen.

De Gemeente Teylingen en het NOCK werken in 2020 toe naar een constructie waarbij het NOCK (mede) uitvoerder wordt van het natuur- en milieubeleid van de gemeente. Het streven is, dat er bij aanvang seizoen 2020 (april) een werkbaar plan ligt.

5. Aanbod onderwijs.

Het aanbod van NOCK moet aansluiten op de vraag. Om de behoefte van het basis- en voortgezet onderwijs aan natuuronderwijs in beeld te krijgen, dienen de contacten met het basis- en voortgezet onderwijs hernieuwd aandacht krijgen.

6. Natuurroute.

Voor het “buitengebied” op Koudenhoorn (“Natuurpad”) wordt, op basis van een plan dat is gemaakt in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij, een voorstel ontwikkeld.

7. Wandelkaart Teylingen.

Met de vereniging  ‘Betrokken Teylingers’ wordt aan een “Wandelkaart” voor Warmond/Teylingen gewerkt, met als vertrekpunt het NOCK op Koudenhoorn, waarbij het accent op de vier landschappen zal liggen. Het maakt deel uit van het projectplan voor het buitengebied.