Lakenfelder1
033. Duin- en Bollenstreek – lente-L
welkom grutto
080. 2018-04-20 Warmond – bollenvelden-L

Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn NOCK

Dankzij  haar bijzondere ligging in de Duin-en Bollenstreek en in het veenweidegebied van het Groene Hart is Warmond de groen-blauwe parel van de Randstad met een grote rijkdom aan flora en fauna. Om deze groen-blauwe ruimte open te houden en haar natuurwaarden te versterken organiseert het Natuur Ontdekking Centrum op het eiland Koudenhoorn natuureducatie. Het besef van de schoonheid en uniekheid van dit gebied en haar belang voor de leefbaarheid helpt het gebied te beschermen en in stand te houden. We organiseren vaak activiteiten met andere organisaties. Alle activiteiten worden door vrijwilligers begeleid.

OPENINGSTIJDEN

Winterseizoen 2019 – 2020:
In principe elke zondag van 13.30  tot 15.30
In principe elke woensdag van 13.30 tot 15.30

Het kan zijn dat we bij slecht weer en/of weinig bezoekers (eerder) dicht zijn!

Let op aankondigingen van activiteiten via onze nieuwsbrieven en persberichten!

Deze winter ook meerdere keren een jeugdactiviteit!

Op verzoek kunt u ons ook bezoeken buiten de bovengenoemde openingstijden (mail ons)

Laatste nieuws

Nieuwsbrieven

Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn verspreidt elke maand per email een nieuwsbrief onder de vrijwilligers, donateurs en belangstellenden. Heeft u interesse in, suggesties of informatie voor de nieuwsbrief neem dan contact op via het contactformulier. 

U(je) kunt zich (je) natuurlijk ook als vrijwilliger aanmelden (info@koudenhoornontdekken.nl).