KWARTAALAGENDA VOORJAAR 2018

MAART

Zondag 4               Tentoonstelling in het NOCK: LENTEFLORA HUISBROEI

Zondag 18              Lezing door Cas Juffermans: GANZEN IN DE KAGERPLASSEN

Zondag 25             Excursie WELKOM GRUTTO in samenwerking met IVN

APRIL

Zondag 8               Varen met de HYLKE TROMP voor sponsors en donateurs

Zondag 15             OPEN DAG NOCK  o.a. voor de kinderen schilderen, speurtocht

Datum nog te bepalen Excursie/WEIDEGANG

MEI

Zaterdag 19          Excursie WEIDEVOGELS in de Zwanburgerpolder met koeienschuit tijdens

12 t/m 21              de Nationale Vogelweek.

JUNI

Zaterdag 9 en

Zondag 10            WATERDIERTJESWEEKEND op Koudenhoorn  met IVN

Zaterdag 23          VAAREXCURSIE vogels kijken met de Hylke Tromp