Nationale Vogelweek

Tijdens de nationale vogelweek organiseert de Vogelbescherming met IVN, Vogelwerkgroep Teylingen en een aantal andere organisaties excursies, zowel vroeg in de ochtend als in de avond. Kijk op www.Vogelbescherming.nl en geef je tijdig op. De plaatsen zijn beperkt.NOCK organiseert op 19 mei een vaarexcursie. Opgeven: info@koudenhoornontdekken.nl

KWARTAALAGENDA VOORJAAR 2018

MAART

Zondag 4               Tentoonstelling in het NOCK: LENTEFLORA HUISBROEI

Zondag 18              Lezing door Cas Juffermans: GANZEN IN DE KAGERPLASSEN

Zondag 25             Excursie WELKOM GRUTTO in samenwerking met IVN

APRIL

Zondag 8               Varen met de HYLKE TROMP voor sponsors en donateurs

Zondag 15             OPEN DAG NOCK  o.a. voor de kinderen schilderen, speurtocht

Datum nog te bepalen Excursie/WEIDEGANG

MEI

Zaterdag 19          Excursie WEIDEVOGELS in de Zwanburgerpolder met koeienschuit tijdens

12 t/m 21              de Nationale Vogelweek.

JUNI

Zaterdag 9 en

Zondag 10            WATERDIERTJESWEEKEND op Koudenhoorn  met IVN

Zaterdag 23          VAAREXCURSIE vogels kijken met de Hylke Tromp

 

Lieveheersbeestjes en roofwespen ingezet bij plantenveredelingsbedrijf van Marco van Noort

Op zaterdag 17 februari waren  16 belangstellenden  te gast op het planten veredelingsbedrijf van Marco van Noort in Warmond. Georganiseerd door Nock brachten ze een bezoek aan het goed gestructureerde bedrijf met vertakkingen over de hele wereld.

Vooral  het bevlogen verhaal van Marco over duurzaamheid en zijn visie op een zo biologisch verantwoord mogelijke teelt van een aantal bijzondere plantensoorten boeide de gasten en en de biologische bestrijding met  lieveheersbeestjes en roofwespen  sprak hen daarbij erg aan. 

Marco van Oort geeft ons uitleg

Met veel interesse luisteren naar Marco

Help vogels de winter door

Zondag 14 januari staat het NOCK in het teken van de vogels. Hoewel je het natuurlijk kant en klaar kunt kopen is het veel leuker om zelf vogelvoer te maken en de vogels te helpen deze maanden door te komen.

De activiteit is voor kinderen t/m 12 jaar, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Deelname is gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage natuurlijk op prijs gesteld.
Aanmelding is niet nodig maar mag wel (op het emailadres info@koudenhoornontdekken.nl).