SLOOTJESDAGEN ONTDEK HET LEVEN ONDER WATER OP KOUDENHOORN

……………………… as.: Waterdiertjesdag bij het NOCK!

Wil je wel eens een poelslak van dichtbij zien, of een roofzuchtige larve van een libelle? Dat kan op ……………………… op Koudenhoorn rond het Natuur Ontdekking Centrum. Ga samen met de vrijwilligers van het NOCK op slootjessafari.Slootjessafari

We verzamelen om 2 uur en om 4 uur kun je weer opgehaald worden. Ben je jonger dan 8 jaar en kun je niet zwemmen dan is het fijn als een van je ouders meekomt.
Als je oude kleren aantrekt hoef je niet voorzichtig te zijn om niet vies te worden.

Aanmelden  op: info@koudenhoornontdekken.nl; kosten: 2 euro per kind

EXCURSIE WEIDEVOGELS MET KOEIENSCHUIT

Grutto

Weidevogel excursie  NOCK in de Nationale Vogelweek.

In dit jaargetijde is er volop leven in de polders . Terwijl de grutto vanaf een paaltje de groene weide over ziet, prikken scholeksters met hun lange rode snavels in de grond . Even verder op schrikt een paar Canadese ganzen van de duikvlucht van een kievit en ondertussen duiken de jonge bergeendjes pardoes onder water  wanneer er gevaar dreigt. En een paar dartelende hazen maken het plaatje compleet.  Kortom, het is in dit jaargetijde een drukte van belang in de polder.

Altijd ben je weer onder de indruk van de elegante weidevogels en is het een feestje om als toeschouwer hierbij aanwezig te zijn.  Niet voor niets komen mensen van heinde en ver om het schouwspel van de kievit, grutto, tureluur en scholekster met eigen ogen te kunnen aanschouwen.

Daarom organiseert het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn in de Nationale Vogelweek op ………… een vaarexcursie van 10.00 uur- 12.00 uur rond de Kager polders. Tijdens deze excursie van ongeveer twee uur kunt u de weidevogels spotten al varend in een ouderwetse koeienschuit, een platbodem zoals de boeren die eeuwenlang gebruikten om het vee naar de weilanden te varen.

Vanwege de verwachte belangstelling is het zaak om u vooraf aan te melden via het mailadres info@koudenhoorn.ontdekken.nl. Voor donateurs/natuurvrienden Koudenhoorn zijn deze excursies gratis, aan anderen vragen we een kleine vergoeding van 6 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen.

Nationale Vogelweek

Tijdens de nationale vogelweek organiseert de Vogelbescherming met IVN, Vogelwerkgroep Teylingen en een aantal andere organisaties excursies, zowel vroeg in de ochtend als in de avond. Kijk op www.Vogelbescherming.nl en geef je tijdig op. De plaatsen zijn beperkt.NOCK organiseert op ……… een vaarexcursie. Opgeven: info@koudenhoornontdekken.nl

KWARTAALAGENDA VOORJAAR 2018

MAART

Zondag 4               Tentoonstelling in het NOCK: LENTEFLORA HUISBROEI

Zondag 18              Lezing door Cas Juffermans: GANZEN IN DE KAGERPLASSEN

Zondag 25             Excursie WELKOM GRUTTO in samenwerking met IVN

APRIL

Zondag 8               Varen met de HYLKE TROMP voor sponsors en donateurs

Zondag 15             OPEN DAG NOCK  o.a. voor de kinderen schilderen, speurtocht

Datum nog te bepalen Excursie/WEIDEGANG

MEI

Zaterdag 19          Excursie WEIDEVOGELS in de Zwanburgerpolder met koeienschuit tijdens

12 t/m 21              de Nationale Vogelweek.

JUNI

Zaterdag 9 en

Zondag 10            WATERDIERTJESWEEKEND op Koudenhoorn  met IVN

Zaterdag 23          VAAREXCURSIE vogels kijken met de Hylke Tromp

 

Lieveheersbeestjes en roofwespen ingezet bij plantenveredelingsbedrijf van Marco van Noort

Op zaterdag 17 februari waren  16 belangstellenden  te gast op het planten veredelingsbedrijf van Marco van Noort in Warmond. Georganiseerd door Nock brachten ze een bezoek aan het goed gestructureerde bedrijf met vertakkingen over de hele wereld.

Vooral  het bevlogen verhaal van Marco over duurzaamheid en zijn visie op een zo biologisch verantwoord mogelijke teelt van een aantal bijzondere plantensoorten boeide de gasten en en de biologische bestrijding met  lieveheersbeestjes en roofwespen  sprak hen daarbij erg aan. 

Marco van Oort geeft ons uitleg

Met veel interesse luisteren naar Marco